הארוקון
הארוקון 2013

הצטרפו אלינו
24.02.2013
היכל התרבות
ראשון לציון

תקנון מניעת הטרדות מיניות
תודה רבה על התעניינותכם בכנס הארוקון.

תקנון מניעת הטרדות מיניות
הגדרה: הטרדה מינית הינה כל מעשה או התייחסות למיניות של אדם שאינה נעימה לו או שגורמת לו להרגיש שלא בנוח.

* השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר בלשון נקבה.

א. פעילות ארגון אמא"י למניעת הטרדות
 1. ועד הארגון ימנה אחראי למניעת הטרדות מיניות וידאג לפרסום דרכי ההתקשרות איתו באתר הארגון ובמכתב לחברי אמא"י.
 2. האחראי לנושא יוודא שבסגל של כל אירוע של הארגון ימונה אחראי למניעת הטרדות מיניות, וידאג לתדרך אותו.
 3. האחראי לנושא בכנס ידאג להעביר לסגל ולמתנדבים הדרכה בנושא מניעת הטרדות מיניות.
 4. כללי התנהגות באירועי האגודה יפורסמו באתר הארגון ויינתן אליהם קישור באתרי האירועים.
 5. בשום מקרה לא יורשו קטינים להשתתף בהפקות מקור בעלות תוכן מיני מובהק ובכאלה שהלבוש בהן בלתי הולם.
  הגדרת ''תוכן מיני'' באירועי הכנס וכן הגדרת ''לבוש בלתי הולם'' נתונות לשיקולו של האחראי
  למניעת הטרדות מיניות מטעם ועד הארגון בהתאם לאופי האירוע וגיל המשתתפים.
 6. קטינים מגיל 15 יורשו להשתתף בהפקות מקור, ובכפוף לשיקול דעתו של האחראי
  למניעת הטרדות מיניות מטעם ועד אמא"י.
 7. תלונות שיגיעו על הטרדה מינית יטופלו על ידי האחראי לנושא בוועד אמא"י תוך שמירה על חסיון פרטיו/ה של המתלוננ/ת.
  היה והתעורר חשד להטרדה מינית, יכין האחראי דו''ח מקרה עבור הוועד בתום בירור העניין,
  ויערב במידת הצורך את הרשויות המתאימות.
בכל מקרה של הטרדה מינית יוכל הנפגע לפנות לממונה על הנושא בוועד - מעיין אלבז, בכתובת המייל:
harassment@amai.org.il

ב. כללי התנהגות באירועי אמא"י
 1. נאסר באיסור חמור להטריד מינית מבקרים, מתנדבים או כל אדם אחר.
 2. אין לבצע מעשים מגונים, כלומר מעשים שנועדו לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני שהמוטרד אינו מסכים להם.
 3. כנס הארוקון אינו מאפשר החזרים כספיים, אלא אם במידה ויתקבל אישור מיוחד מהנהלת הכנס.
 4. אין להציע הצעות חוזרות בעלות אופי מיני לאדם שהראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהן.
  אדם בתפקיד ניהולי באירוע, לא יציע הצעות כאלו בשום מקרה לכפופים לו.
 5. התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם אסורות בהחלט כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן.
  אדם בתפקיד ניהולי באירוע לא ישמיע הערות כאלו בשום מקרה כלפי הכפופים לו.
 6. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו אסורה בהחלט,
  לרבות התייחסות לנטייתו המינית.
 7. בכל מקרה שבו מתעורר חשש להתנהגות בלתי הולמת יש לדווח על כך לאלתר לממונה על הנושא בוועד או בהנהלת הכנס.
 8. אין לאפשר כניסה של קטינים לאירועים המיועדים למבוגרים בלבד.
 9. קטין מתחת לגיל 15 לא יורשה להתנדב.
 10. לא תותר תנועה בלבוש בלתי הולם במתחם האירוע.
  לבוש ''בלתי הולם'' כולל תחפושות, תלבושות בימתיות ומלבושים ברוח הכנס החושפים איברים מוצנעים.
  הגדרת לבוש כ''בלתי הולם'' כפופה לשיקול דעתו של איש הסגל האחראי על מניעת הטרדות מיניות באירוע בהתאם לאופי האירוע וגיל המשתתפים.
 11. באי האירוע אשר יופיעו בלבוש בלתי הולם יתבקשו להחליף את בגדיהם או לעזוב את מתחם האירוע.
  קטינים לא יורשו להופיע על במה במלבושים אלה.
  על איש הסגל האחראי למניעת הטרדות מיניות באירוע לתדרך את במאי ההפקות השונות מראש בעניין.